Categorías

Autónomo, conoce tus obligaciones para evitar sanciones.

Autónomo, conoce tus obligaciones para evitar sanciones.

18/11/2016· Impuestos y Administración

Atender o día a día do teu negocio pode ser agotador, e é evidente que hai cousas ás que non vas dar chegado con tanta normativa que cumprir, obrigas fiscais e mercantís, da Seguridade Social, prevención de riscos, protección de datos, dereitos dos consumidores...
Procura o asesoramento de profesionais e evita ser sancionado.

Resolvemos sus dudas

Despacho de abogados en Ames donde le ofrecemos alternativas jurídicas para su protección y si acudimos a juicio lo haremos con las mayores garantías.